Arabiska för bestraffning, censur

3atb
ﻋَﺘﺐ
bestraffning, censur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bestraffning, censur uttalas 3atb och skrivs ﻋَﺘﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bestraffning, censur består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bestraffning, censur

Alla bokstäver i bestraffning, censur

ﻋَﺘﺐ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bestraffning, censur består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺘﺐ och uttalas 3atb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bestraffning, censur

fa3l blir 3atb

Vi har sett att det arabiska ordet för bestraffning, censur skrivs ﻋَﺘﺐ och uttalas 3atb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, t och b, blir ordet 3atb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bestraffning, censur