Arabiska för koppar

nuHaas
ﻧُﺤَﺎﺱ
koppar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för koppar uttalas nuHaas och skrivs ﻧُﺤَﺎﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet koppar

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koppar består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koppar

Alla bokstäver i koppar

ﻧُﺤَﺎﺱ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
nun
n
Ha
H
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för koppar består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧُﺤَﺎﺱ och uttalas nuHaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för koppar

fu3aal blir nuHaas

Vi har sett att det arabiska ordet för koppar skrivs ﻧُﺤَﺎﺱ och uttalas nuHaas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är n, H och s, blir ordet nuHaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som koppar