Arabiska för bröst

nahd
ﻧَﻬﺪ
bröst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bröst uttalas nahd och skrivs ﻧَﻬﺪ.

Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bröst består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bröst

Alla bokstäver i bröst

ﻧَﻬﺪ
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
nun
n
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bröst består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻬﺪ och uttalas nahd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bröst

fa3l blir nahd

Vi har sett att det arabiska ordet för bröst skrivs ﻧَﻬﺪ och uttalas nahd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, h och d, blir ordet nahd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bröst