Arabiska för snyfta, sucka

tanahhada
ﺗَﻨَﻬَّﺪَ
snyfta, sucka – dåtid han
yatanahhadu
ﻳَﺘَﻨَﻬَّﺪُ
snyfta, sucka – nutid han

Det arabiska verbet för att snyfta, sucka skrivs ﺗَﻨَﻬَّﺪَ och uttalas tanahhada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﻬَّﺪُ och uttalas yatanahhadu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snyfta, sucka består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snyfta, sucka

Alla bokstäver i snyfta, sucka

ﺗَﻨَﻬَّﺪَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
ta
t
nun
n
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för snyfta, sucka består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻬَّﺪَ och uttalas tanahhada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för snyfta, sucka

tafa33ala blir tanahhada

Vi har sett att det arabiska ordet för snyfta, sucka skrivs ﺗَﻨَﻬَّﺪَ och uttalas tanahhada. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är n, h och d, blir ordet tanahhada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som snyfta, sucka

Böjningsformer av snyfta, sucka

dåtid
nutid
han
tanahhada
ﺗَﻨَﻬَّﺪَ
han - dåtid
yatanahhadu
ﻳَﺘَﻨَﻬَّﺪُ
han - nutid
hon
tanahhadat
ﺗَﻨَﻬَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tatanahhadu
ﺗَﺘَﻨَﻬَّﺪُ
hon - nutid
jag
tanahhadtu
ﺗَﻨَﻬَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'atanahhadu
ﺃَﺗَﻨَﻬَّﺪُ
jag - nutid