Arabiska för snyftning, suck

tanahhud
ﺗَﻨَﻬُّﺪ
snyftning, suck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snyftning, suck uttalas tanahhud och skrivs ﺗَﻨَﻬُّﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snyftning, suck består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snyftning, suck

Alla bokstäver i snyftning, suck

ﺗَﻨَﻬُّﺪ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
ta
t
nun
n
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för snyftning, suck består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻬُّﺪ och uttalas tanahhud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för snyftning, suck

tafa33ul blir tanahhud

Vi har sett att det arabiska ordet för snyftning, suck skrivs ﺗَﻨَﻬُّﺪ och uttalas tanahhud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är n, h och d, blir ordet tanahhud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som snyftning, suck