Arabiska för full

malii'
ﻣَﻠِﻲﺀ
full – maskulinum singular

Det arabiska ordet för full uttalas malii' och skrivs ﻣَﻠِﻲﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet full

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet full består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med full

Alla bokstäver i full

ﻣَﻠِﻲﺀ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
lam
l
ya
y
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för full består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻣَﻠِﻲﺀ och uttalas malii'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver