Arabiska för organisatör

munaZZim
ﻣُﻨَﻈِّﻢ
organisatör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för organisatör uttalas munaZZim och skrivs ﻣُﻨَﻈِّﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet organisatör består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med organisatör

Alla bokstäver i organisatör

ﻣُﻨَﻈِّﻢ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
nun
n
Za
Z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för organisatör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﻈِّﻢ och uttalas munaZZim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för organisatör

mufa33il blir munaZZim

Vi har sett att det arabiska ordet för organisatör skrivs ﻣُﻨَﻈِّﻢ och uttalas munaZZim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är n, Z och m, blir ordet munaZZim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som organisatör