Arabiska för organisation

tanZiim
ﺗَﻨﻈِﻴﻢ
organisation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för organisation uttalas tanZiim och skrivs ﺗَﻨﻈِﻴﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet organisation består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med organisation

Alla bokstäver i organisation

ﺗَﻨﻈِﻴﻢ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
nun
n
Za
Z
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för organisation består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨﻈِﻴﻢ och uttalas tanZiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för organisation

taf3iil blir tanZiim

Vi har sett att det arabiska ordet för organisation skrivs ﺗَﻨﻈِﻴﻢ och uttalas tanZiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är n, Z och m, blir ordet tanZiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som organisation