Arabiska för alternativ

khiyaar
ﺧِﻴَﺎﺭ
alternativ – maskulinum singular

Det arabiska ordet för alternativ uttalas khiyaar och skrivs ﺧِﻴَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns alternativ i:

khiyaaraat
ﺧِﻴَﺎﺭَﺍﺕ
alternativ – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alternativ består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alternativ

Alla bokstäver i alternativ

ﺧِﻴَﺎﺭ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺮ
 
kha
kh
ya
y
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för alternativ består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧِﻴَﺎﺭ och uttalas khiyaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver