Arabiska för val

ikhtiyaar
ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭ
val – maskulinum singular

Det arabiska ordet för val uttalas ikhtiyaar och skrivs ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns val i:

ikhtiyaaraat
ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭَﺍﺕ
val – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet val

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet val består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med val

Alla bokstäver i val

ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
kha
kh
ta
t
ya
y
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för val består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭ och uttalas ikhtiyaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver