Arabiska för gråtande, jämmer

naHb
ﻧَﺤﺐ
gråtande, jämmer – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gråtande, jämmer uttalas naHb och skrivs ﻧَﺤﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gråtande, jämmer består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gråtande, jämmer

Alla bokstäver i gråtande, jämmer

ﻧَﺤﺐ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
nun
n
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gråtande, jämmer består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺤﺐ och uttalas naHb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gråtande, jämmer

fa3l blir naHb

Vi har sett att det arabiska ordet för gråtande, jämmer skrivs ﻧَﺤﺐ och uttalas naHb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, H och b, blir ordet naHb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gråtande, jämmer