Arabiska för gnäll

intiHaab
ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺏ
gnäll – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gnäll uttalas intiHaab och skrivs ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gnäll består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gnäll

Alla bokstäver i gnäll

ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺏ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
nun
n
ta
t
Ha
H
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gnäll består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺏ och uttalas intiHaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gnäll

ifti3aal blir intiHaab

Vi har sett att det arabiska ordet för gnäll skrivs ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺏ och uttalas intiHaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, H och b, blir ordet intiHaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gnäll