Arabiska för gråta, jämra sig

intaHaba
ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
gråta, jämra sig – dåtid han
yantaHibu
ﻳَﻨﺘَﺤِﺐُ
gråta, jämra sig – nutid han

Det arabiska verbet för att gråta, jämra sig skrivs ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ och uttalas intaHaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺘَﺤِﺐُ och uttalas yantaHibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gråta, jämra sig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gråta, jämra sig

Alla bokstäver i gråta, jämra sig

ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
nun
n
ta
t
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gråta, jämra sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ och uttalas intaHaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gråta, jämra sig

ifta3ala blir intaHaba

Vi har sett att det arabiska ordet för gråta, jämra sig skrivs ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ och uttalas intaHaba. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är n, H och b, blir ordet intaHaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gråta, jämra sig

Böjningsformer av gråta, jämra sig

dåtid
nutid
han
intaHaba
ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
han - dåtid
yantaHibu
ﻳَﻨﺘَﺤِﺐُ
han - nutid
hon
intaHabat
ﺍِﻧﺘَﺤَﺒَﺖ
hon - dåtid
tantaHibu
ﺗَﻨﺘَﺤِﺐُ
hon - nutid
jag
intaHabtu
ﺍِﻧﺘَﺤَﺒﺖُ
jag - dåtid
'antaHibu
ﺃَﻧﺘَﺤِﺐُ
jag - nutid