Arabiska för gråta, jämra sig

naHaba
ﻧَﺤَﺐَ
gråta, jämra sig – dåtid han
yanHabu
ﻳَﻨﺤَﺐُ
gråta, jämra sig – nutid han

Det arabiska verbet för att gråta, jämra sig skrivs ﻧَﺤَﺐَ och uttalas naHaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺤَﺐُ och uttalas yanHabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gråta, jämra sig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gråta, jämra sig

Alla bokstäver i gråta, jämra sig

ﻧَﺤَﺐَ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
nun
n
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för gråta, jämra sig består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺤَﺐَ och uttalas naHaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gråta, jämra sig

fa3ala blir naHaba

Vi har sett att det arabiska ordet för gråta, jämra sig skrivs ﻧَﺤَﺐَ och uttalas naHaba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, H och b, blir ordet naHaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gråta, jämra sig

Böjningsformer av gråta, jämra sig

dåtid
nutid
han
naHaba
ﻧَﺤَﺐَ
han - dåtid
yanHabu
ﻳَﻨﺤَﺐُ
han - nutid
hon
naHabat
ﻧَﺤَﺒَﺖ
hon - dåtid
tanHabu
ﺗَﻨﺤَﺐُ
hon - nutid
jag
naHabtu
ﻧَﺤَﺒﺖُ
jag - dåtid
'anHabu
ﺃَﻧﺤَﺐُ
jag - nutid