Arabiska för design

taSmiim
ﺗَﺼﻤِﻴﻢ
design – maskulinum singular

Det arabiska ordet för design uttalas taSmiim och skrivs ﺗَﺼﻤِﻴﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns design i:

taSmiimaat
ﺗَﺼﻤِﻴﻤَﺎﺕ
design – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet design

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet design består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med design

Alla bokstäver i design

ﺗَﺼﻤِﻴﻢ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
Sad
S
mim
m
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för design består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼﻤِﻴﻢ och uttalas taSmiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver