Arabiska för dövhet

Samam
ﺻَﻤَﻢ
dövhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dövhet uttalas Samam och skrivs ﺻَﻤَﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dövhet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dövhet

Alla bokstäver i dövhet

ﺻَﻤَﻢ
ﺻـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ﺻـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Sad
S
mim
m
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dövhet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻤَﻢ och uttalas Samam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver