Arabiska för designer

muSammim
ﻣُﺼَﻤِّﻢ
designer – maskulinum singular

Det arabiska ordet för designer uttalas muSammim och skrivs ﻣُﺼَﻤِّﻢ.

Förutom grundformen finns designer i:

muSammimuuna
ﻣُﺼَﻤِّﻤُﻮﻥَ
designer – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet designer består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med designer

Alla bokstäver i designer

ﻣُﺼَﻤِّﻢ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
Sad
S
mim
m
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för designer består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺼَﻤِّﻢ och uttalas muSammim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver