Arabiska för mosad

mahruus
ﻣَﻬﺮُﻭﺱ
mosad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mosad uttalas mahruus och skrivs ﻣَﻬﺮُﻭﺱ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mosad består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mosad

Alla bokstäver i mosad

ﻣَﻬﺮُﻭﺱ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
ha
h
ra
r
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för mosad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻬﺮُﻭﺱ och uttalas mahruus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mosad

maf3uul blir mahruus

Vi har sett att det arabiska ordet för mosad skrivs ﻣَﻬﺮُﻭﺱ och uttalas mahruus. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är h, r och s, blir ordet mahruus.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mosad