Arabiska för mala, mosa

harasa
ﻫَﺮَﺱَ
mala, mosa – dåtid han
yahrisu
ﻳَﻬﺮِﺱُ
mala, mosa – nutid han

Det arabiska verbet för att mala, mosa skrivs ﻫَﺮَﺱَ och uttalas harasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬﺮِﺱُ och uttalas yahrisu. Se fler böjningar

Kategori: matlagning
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mala, mosa består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mala, mosa

Alla bokstäver i mala, mosa

ﻫَﺮَﺱَ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ha
h
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för mala, mosa består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺮَﺱَ och uttalas harasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mala, mosa

fa3ala blir harasa

Vi har sett att det arabiska ordet för mala, mosa skrivs ﻫَﺮَﺱَ och uttalas harasa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är h, r och s, blir ordet harasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mala, mosa

Böjningsformer av mala, mosa

dåtid
nutid
han
harasa
ﻫَﺮَﺱَ
han - dåtid
yahrisu
ﻳَﻬﺮِﺱُ
han - nutid
hon
harasat
ﻫَﺮَﺳَﺖ
hon - dåtid
tahrisu
ﺗَﻬﺮِﺱُ
hon - nutid
jag
harastu
ﻫَﺮَﺳﺖُ
jag - dåtid
'ahrisu
ﺃَﻫﺮِﺱُ
jag - nutid