Arabiska för mosande

hars
ﻫَﺮﺱ
mosande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mosande uttalas hars och skrivs ﻫَﺮﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mosande består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mosande

Alla bokstäver i mosande

ﻫَﺮﺱ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ha
h
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för mosande består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﺮﺱ och uttalas hars.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mosande

fa3l blir hars

Vi har sett att det arabiska ordet för mosande skrivs ﻫَﺮﺱ och uttalas hars. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är h, r och s, blir ordet hars.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mosande