Arabiska för våldsam

3aniif
ﻋَﻨِﻴﻒ
våldsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för våldsam uttalas 3aniif och skrivs ﻋَﻨِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns våldsam i:

3unuf
ﻋُﻨُﻒ
våldsam – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet våldsam består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med våldsam

Alla bokstäver i våldsam

ﻋَﻨِﻴﻒ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
nun
n
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för våldsam består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻨِﻴﻒ och uttalas 3aniif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för våldsam

fa3iil blir 3aniif

Vi har sett att det arabiska ordet för våldsam skrivs ﻋَﻨِﻴﻒ och uttalas 3aniif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, n och f, blir ordet 3aniif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som våldsam