Arabiska för bestraffa, skälla

3annafa
ﻋَﻨَّﻒَ
bestraffa, skälla – dåtid han
yu3annifu
ﻳُﻌَﻨِّﻒُ
bestraffa, skälla – nutid han

Det arabiska verbet för att bestraffa, skälla skrivs ﻋَﻨَّﻒَ och uttalas 3annafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻨِّﻒُ och uttalas yu3annifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bestraffa, skälla består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bestraffa, skälla

Alla bokstäver i bestraffa, skälla

ﻋَﻨَّﻒَ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
nun
n
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bestraffa, skälla består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻨَّﻒَ och uttalas 3annafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bestraffa, skälla

fa33ala blir 3annafa

Vi har sett att det arabiska ordet för bestraffa, skälla skrivs ﻋَﻨَّﻒَ och uttalas 3annafa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, n och f, blir ordet 3annafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bestraffa, skälla

Böjningsformer av bestraffa, skälla

dåtid
nutid
han
3annafa
ﻋَﻨَّﻒَ
han - dåtid
yu3annifu
ﻳُﻌَﻨِّﻒُ
han - nutid
hon
3annafat
ﻋَﻨَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tu3annifu
ﺗُﻌَﻨِّﻒُ
hon - nutid
jag
3annaftu
ﻋَﻨَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'u3annifu
ﺃُﻋَﻨِّﻒُ
jag - nutid