Arabiska för tillrättavisning, utskällning

ta3niif
ﺗَﻌﻨِﻴﻒ
tillrättavisning, utskällning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillrättavisning, utskällning uttalas ta3niif och skrivs ﺗَﻌﻨِﻴﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillrättavisning, utskällning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillrättavisning, utskällning

Alla bokstäver i tillrättavisning, utskällning

ﺗَﻌﻨِﻴﻒ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
ayn
3
nun
n
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för tillrättavisning, utskällning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﻨِﻴﻒ och uttalas ta3niif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillrättavisning, utskällning

taf3iil blir ta3niif

Vi har sett att det arabiska ordet för tillrättavisning, utskällning skrivs ﺗَﻌﻨِﻴﻒ och uttalas ta3niif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, n och f, blir ordet ta3niif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillrättavisning, utskällning