Arabiska för våld

3unf
ﻋُﻨﻒ
våld – maskulinum singular

Det arabiska ordet för våld uttalas 3unf och skrivs ﻋُﻨﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet våld består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med våld

Alla bokstäver i våld

ﻋُﻨﻒ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
nun
n
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för våld består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻨﻒ och uttalas 3unf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för våld

fu3l blir 3unf

Vi har sett att det arabiska ordet för våld skrivs ﻋُﻨﻒ och uttalas 3unf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är 3, n och f, blir ordet 3unf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som våld