Arabiska för inspektör

mufattish
ﻣُﻔَﺘِّﺶ
inspektör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspektör uttalas mufattish och skrivs ﻣُﻔَﺘِّﺶ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspektör består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och shin som skrivs ﺵ och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspektör

Alla bokstäver i inspektör

ﻣُﻔَﺘِّﺶ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
fa
f
ta
t
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för inspektör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻔَﺘِّﺶ och uttalas mufattish.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspektör

mufa33il blir mufattish

Vi har sett att det arabiska ordet för inspektör skrivs ﻣُﻔَﺘِّﺶ och uttalas mufattish. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är f, t och sh, blir ordet mufattish.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspektör