Arabiska för inspektion

taftiish
ﺗَﻔﺘِﻴﺶ
inspektion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspektion uttalas taftiish och skrivs ﺗَﻔﺘِﻴﺶ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet inspektion

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspektion består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspektion

Alla bokstäver i inspektion

ﺗَﻔﺘِﻴﺶ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺶ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺶ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ta
t
fa
f
ta
t
ya
y
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för inspektion består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻔﺘِﻴﺶ och uttalas taftiish.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspektion

taf3iil blir taftiish

Vi har sett att det arabiska ordet för inspektion skrivs ﺗَﻔﺘِﻴﺶ och uttalas taftiish. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är f, t och sh, blir ordet taftiish.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspektion