Arabiska för inspektera, söka

fattasha
ﻓَﺘَّﺶَ
inspektera, söka – dåtid han
yufattishu
ﻳُﻔَﺘِّﺶُ
inspektera, söka – nutid han

Det arabiska verbet för att inspektera, söka skrivs ﻓَﺘَّﺶَ och uttalas fattasha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔَﺘِّﺶُ och uttalas yufattishu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspektera, söka består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspektera, söka

Alla bokstäver i inspektera, söka

ﻓَﺘَّﺶَ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺶ
 
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺶ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
fa
f
ta
t
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för inspektera, söka består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﺘَّﺶَ och uttalas fattasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspektera, söka

fa33ala blir fattasha

Vi har sett att det arabiska ordet för inspektera, söka skrivs ﻓَﺘَّﺶَ och uttalas fattasha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är f, t och sh, blir ordet fattasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspektera, söka

Böjningsformer av inspektera, söka

dåtid
nutid
han
fattasha
ﻓَﺘَّﺶَ
han - dåtid
yufattishu
ﻳُﻔَﺘِّﺶُ
han - nutid
hon
fattashat
ﻓَﺘَّﺸَﺖ
hon - dåtid
tufattishu
ﺗُﻔَﺘِّﺶُ
hon - nutid
jag
fattashtu
ﻓَﺘَّﺸﺖُ
jag - dåtid
'ufattishu
ﺃُﻓَﺘِّﺶُ
jag - nutid