Arabiska för arv, tradition

turaath
ﺗُﺮَﺍﺙ
arv, tradition – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arv, tradition uttalas turaath och skrivs ﺗُﺮَﺍﺙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arv, tradition består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och tha som skrivs ﺙ och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arv, tradition

Alla bokstäver i arv, tradition

ﺗُﺮَﺍﺙ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
ta
t
ra
r
alef
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för arv, tradition består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th. Ordet skrivs därför ﺗُﺮَﺍﺙ och uttalas turaath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver