Arabiska för traditionell

turaathiyy
ﺗُﺮَﺍﺛِﻲّ
traditionell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för traditionell uttalas turaathiyy och skrivs ﺗُﺮَﺍﺛِﻲّ.

Förutom grundformen finns traditionell i:

turaathiyya
ﺗُﺮَﺍﺛِﻴَّﺔ
traditionell – femininum singular
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet traditionell

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet traditionell består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med traditionell

Alla bokstäver i traditionell

ﺗُﺮَﺍﺛِﻲّ
ﺗـ
ـﺮ
ﺛـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﺛـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
ra
r
alef
tha
th
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för traditionell består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗُﺮَﺍﺛِﻲّ och uttalas turaathiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver