Arabiska för gen

muwarritha
ﻣُﻮَﺭِّﺛَﺔ
gen – femininum singular

Det arabiska ordet för gen uttalas muwarritha och skrivs ﻣُﻮَﺭِّﺛَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: biologi
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gen består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gen

Alla bokstäver i gen

ﻣُﻮَﺭِّﺛَﺔ
ﻣـ
ـﻮ
ﺛـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺛـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺔ
 
mim
m
waw
w
ra
r
tha
th
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﺭِّﺛَﺔ och uttalas muwarritha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver