Arabiska för ärvd

mutawaarath
ﻣُﺘَﻮَﺍﺭَﺙ
ärvd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ärvd uttalas mutawaarath och skrivs ﻣُﺘَﻮَﺍﺭَﺙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ärvd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ärvd

Alla bokstäver i ärvd

ﻣُﺘَﻮَﺍﺭَﺙ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺎ
ـﺮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
mim
m
ta
t
waw
w
alef
ra
r
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för ärvd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﺍﺭَﺙ och uttalas mutawaarath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ärvd

mutafaa3al blir mutawaarath

Vi har sett att det arabiska ordet för ärvd skrivs ﻣُﺘَﻮَﺍﺭَﺙ och uttalas mutawaarath. Ordet följer mönstret passivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3al och ordets rotbokstäver är w, r och th, blir ordet mutawaarath.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ärvd