Arabiska för vara enkel

sahula
ﺳَﻬُﻞَ
vara enkel – dåtid han
yashulu
ﻳَﺴﻬُﻞُ
vara enkel – nutid han

Det arabiska verbet för att vara enkel skrivs ﺳَﻬُﻞَ och uttalas sahula i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻬُﻞُ och uttalas yashulu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara enkel består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara enkel

Alla bokstäver i vara enkel

ﺳَﻬُﻞَ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vara enkel består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻬُﻞَ och uttalas sahula.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara enkel

fa3ula blir sahula

Vi har sett att det arabiska ordet för vara enkel skrivs ﺳَﻬُﻞَ och uttalas sahula. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är s, h och l, blir ordet sahula.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara enkel

Böjningsformer av vara enkel

dåtid
nutid
han
sahula
ﺳَﻬُﻞَ
han - dåtid
yashulu
ﻳَﺴﻬُﻞُ
han - nutid
hon
sahulat
ﺳَﻬُﻠَﺖ
hon - dåtid
tashulu
ﺗَﺴﻬُﻞُ
hon - nutid
jag
sahultu
ﺳَﻬُﻠﺖُ
jag - dåtid
'ashulu
ﺃَﺳﻬُﻞُ
jag - nutid