Arabiska för diarré

'ishaal
ﺇِﺳﻬَﺎﻝ
diarré – maskulinum singular

Det arabiska ordet för diarré uttalas 'ishaal och skrivs ﺇِﺳﻬَﺎﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns diarré i:

'ishaalaat
ﺇِﺳﻬَﺎﻟَﺎﺕ
diarré – maskulinum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet diarré består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med diarré

Alla bokstäver i diarré

ﺇِﺳﻬَﺎﻝ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
sin
s
ha
h
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för diarré består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺳﻬَﺎﻝ och uttalas 'ishaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för diarré

'if3aal blir 'ishaal

Vi har sett att det arabiska ordet för diarré skrivs ﺇِﺳﻬَﺎﻝ och uttalas 'ishaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är s, h och l, blir ordet 'ishaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som diarré