Arabiska för lätthet

suhuula
ﺳُﻬُﻮﻟَﺔ
lätthet – femininum singular

Det arabiska ordet för lätthet uttalas suhuula och skrivs ﺳُﻬُﻮﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lätthet består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lätthet

Alla bokstäver i lätthet

ﺳُﻬُﻮﻟَﺔ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
sin
s
ha
h
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lätthet består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳُﻬُﻮﻟَﺔ och uttalas suhuula.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lätthet

fu3uula blir suhuula

Vi har sett att det arabiska ordet för lätthet skrivs ﺳُﻬُﻮﻟَﺔ och uttalas suhuula. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uula och ordets rotbokstäver är s, h och l, blir ordet suhuula.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lätthet