Arabiska för underlätta

sahhala
ﺳَﻬَّﻞَ
underlätta – dåtid han
yusahhilu
ﻳُﺴَﻬِّﻞُ
underlätta – nutid han

Det arabiska verbet för att underlätta skrivs ﺳَﻬَّﻞَ och uttalas sahhala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﻬِّﻞُ och uttalas yusahhilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet underlätta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med underlätta

Alla bokstäver i underlätta

ﺳَﻬَّﻞَ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för underlätta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻬَّﻞَ och uttalas sahhala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för underlätta

fa33ala blir sahhala

Vi har sett att det arabiska ordet för underlätta skrivs ﺳَﻬَّﻞَ och uttalas sahhala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är s, h och l, blir ordet sahhala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som underlätta

Böjningsformer av underlätta

dåtid
nutid
han
sahhala
ﺳَﻬَّﻞَ
han - dåtid
yusahhilu
ﻳُﺴَﻬِّﻞُ
han - nutid
hon
sahhalat
ﺳَﻬَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tusahhilu
ﺗُﺴَﻬِّﻞُ
hon - nutid
jag
sahhaltu
ﺳَﻬَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'usahhilu
ﺃُﺳَﻬِّﻞُ
jag - nutid