en liten bil avpassad för stadstrafik

Den arabiska frasen en liten bil avpassad för stadstrafik uttalas sayyaaratun Saghiiratun munaasibatun liHarakati almuruuri fii almadiinati och skrivs ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓٌ ﺻَﻐِﻴﺮَﺓٌ ﻣُﻨَﺎﺳِﺒَﺔٌ ﻟِﺤَﺮَﻛَﺔِ ﺍَﻟﻤُﺮُﻭﺭِ ﻓِﻲ ﺍَﻟﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ

De arabiska orden i en liten bil avpassad för stadstrafik

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen en liten bil avpassad för stadstrafik. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

bil

ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓٌ
Uttal: sayyaaratun
Svensk versättning (av ordets grundform): bil
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av bil

ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ
sayyaara
(singular, obestämd form, utan kasus)

liten

ﺻَﻐِﻴﺮَﺓٌ
Uttal: Saghiiratun
Svensk versättning (av ordets grundform): liten
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av liten

ﺻَﻐِﻴﺮ
Saghiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

lämplig, passande

ﻣُﻨَﺎﺳِﺒَﺔٌ
Uttal: munaasibatun
Svensk versättning (av ordets grundform): lämplig, passande
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av lämplig, passande

ﻣُﻨَﺎﺳِﺐ
munaasib
(singular, obestämd form, utan kasus)

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

rörelse, vokal

ﺣَﺮَﻛَﺔِ
Uttal: Harakati
Svensk versättning (av ordets grundform): rörelse, vokal
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av rörelse, vokal

ﺣَﺮَﻛَﺔ
Haraka
(singular, obestämd form, utan kasus)

korsande, passerande

ﺍَﻟﻤُﺮُﻭﺭِ
Uttal: almuruuri
Svensk versättning (av ordets grundform): korsande, passerande
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av korsande, passerande

ﻣُﺮُﻭﺭ
muruur
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

stad

ﺍَﻟﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ
Uttal: almadiinati
Svensk versättning (av ordets grundform): stad
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av stad

ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ
madiina
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: övriga fraser

En fras som inte är en komplett mening.

Källa: Språkrådet