Arabiska för lämplig, passande

munaasib
ﻣُﻨَﺎﺳِﺐ
lämplig, passande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lämplig, passande uttalas munaasib och skrivs ﻣُﻨَﺎﺳِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lämplig, passande i:

munaasiba
ﻣُﻨَﺎﺳِﺒَﺔ
lämplig, passande – femininum singular
munaasibaat
ﻣُﻨَﺎﺳِﺒَﺎﺕ
lämplig, passande – femininum plural
munaasibuuna
ﻣُﻨَﺎﺳِﺒُﻮﻥَ
lämplig, passande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet lämplig, passande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lämplig, passande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lämplig, passande

Alla bokstäver i lämplig, passande

ﻣُﻨَﺎﺳِﺐ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
nun
n
alef
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lämplig, passande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﺎﺳِﺐ och uttalas munaasib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lämplig, passande

mufaa3il blir munaasib

Vi har sett att det arabiska ordet för lämplig, passande skrivs ﻣُﻨَﺎﺳِﺐ och uttalas munaasib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är n, s och b, blir ordet munaasib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lämplig, passande