Slottet är stort och hundar och soldater vaktar det.

Den arabiska frasen Slottet är stort och hundar och soldater vaktar det. uttalas alqaSru kabiirun wakilaabun taHrusuhu wajunuudun och skrivs ﺍَﻟﻘَﺼﺮُ ﻛَﺒِﻴﺮٌ ﻭَﻛِﻠَﺎﺏٌ ﺗَﺤﺮُﺳُﻪُ ﻭَﺟُﻨُﻮﺩٌ

De arabiska orden i Slottet är stort och hundar och soldater vaktar det.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Slottet är stort och hundar och soldater vaktar det.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

palats, slott

ﺍَﻟﻘَﺼﺮُ
Uttal: alqaSru
Svensk versättning (av ordets grundform): palats, slott
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av palats, slott

ﻗَﺼﺮ
qaSr
(singular, obestämd form, utan kasus)

stor

ﻛَﺒِﻴﺮٌ
Uttal: kabiirun
Svensk versättning (av ordets grundform): stor
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av stor

ﻛَﺒِﻴﺮ
kabiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

hund

ﻛِﻠَﺎﺏٌ
Uttal: kilaabun
Svensk versättning (av ordets grundform): hund
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av hund

ﻛَﻠﺐ
kalb
(singular, obestämd form, utan kasus)

att vakta

ﺗَﺤﺮُﺳُﻪُ
Uttal: taHrusuhu
Svensk versättning (av ordets grundform): att vakta
Ordklass: verb
person: hon
tempus: nutid

Grundformen av att vakta

ﺣَﺮَﺱَ
Harasa
(dåtid han)
Suffix
ْﻪُ
hu
honom
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

soldat

ﺟُﻨُﻮﺩٌ
Uttal: junuudun
Svensk versättning: soldat
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.