Arabiska för soldat

jundiyy
ﺟُﻨﺪِﻱّ
soldat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för soldat uttalas jundiyy och skrivs ﺟُﻨﺪِﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns soldat i:

junuud
ﺟُﻨُﻮﺩ
soldat – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet soldat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet soldat består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med soldat

Alla bokstäver i soldat

ﺟُﻨﺪِﻱّ
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
nun
n
dal
d
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för soldat består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟُﻨﺪِﻱّ och uttalas jundiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för soldat

fu3l blir jundiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för soldat skrivs ﺟُﻨﺪِﻱّ och uttalas jundiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är j, n och d, blir ordet jundiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som soldat