Arabiska för bli kort

qaSura
ﻗَﺼُﺮَ
bli kort – dåtid han
yaqSuru
ﻳَﻘﺼُﺮُ
bli kort – nutid han

Det arabiska verbet för att bli kort skrivs ﻗَﺼُﺮَ och uttalas qaSura i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺼُﺮُ och uttalas yaqSuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli kort består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli kort

Alla bokstäver i bli kort

ﻗَﺼُﺮَ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
qaf
q
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bli kort består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺼُﺮَ och uttalas qaSura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli kort

fa3ula blir qaSura

Vi har sett att det arabiska ordet för bli kort skrivs ﻗَﺼُﺮَ och uttalas qaSura. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är q, S och r, blir ordet qaSura.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli kort

Böjningsformer av bli kort

dåtid
nutid
han
qaSura
ﻗَﺼُﺮَ
han - dåtid
yaqSuru
ﻳَﻘﺼُﺮُ
han - nutid
hon
qaSurat
ﻗَﺼُﺮَﺕ
hon - dåtid
taqSuru
ﺗَﻘﺼُﺮُ
hon - nutid
jag
qaSurtu
ﻗَﺼُﺮﺕُ
jag - dåtid
'aqSuru
ﺃَﻗﺼُﺮُ
jag - nutid