Arabiska för bli liten, vara liten

Saghura
ﺻَﻐُﺮَ
bli liten, vara liten – dåtid han
yaSghuru
ﻳَﺼﻐُﺮُ
bli liten, vara liten – nutid han

Det arabiska verbet för att bli liten, vara liten skrivs ﺻَﻐُﺮَ och uttalas Saghura i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻐُﺮُ och uttalas yaSghuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli liten, vara liten består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ghayn som skrivs och uttalas gh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli liten, vara liten

Alla bokstäver i bli liten, vara liten

ﺻَﻐُﺮَ
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
 
Sad
S
ghayn
gh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bli liten, vara liten består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻐُﺮَ och uttalas Saghura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli liten, vara liten

dåtid
nutid
han
Saghura
ﺻَﻐُﺮَ
han - dåtid
yaSghuru
ﻳَﺼﻐُﺮُ
han - nutid
hon
Saghurat
ﺻَﻐُﺮَﺕ
hon - dåtid
taSghuru
ﺗَﺼﻐُﺮُ
hon - nutid
jag
Saghurtu
ﺻَﻐُﺮﺕُ
jag - dåtid
'aSghuru
ﺃَﺻﻐُﺮُ
jag - nutid