Arabiska för komma närmare, vara nära

qaruba
ﻗَﺮُﺏَ
komma närmare, vara nära – dåtid han
yaqrubu
ﻳَﻘﺮُﺏُ
komma närmare, vara nära – nutid han

Det arabiska verbet för att komma närmare, vara nära skrivs ﻗَﺮُﺏَ och uttalas qaruba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺮُﺏُ och uttalas yaqrubu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komma närmare, vara nära består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komma närmare, vara nära

Alla bokstäver i komma närmare, vara nära

ﻗَﺮُﺏَ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för komma närmare, vara nära består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺮُﺏَ och uttalas qaruba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komma närmare, vara nära

fa3ula blir qaruba

Vi har sett att det arabiska ordet för komma närmare, vara nära skrivs ﻗَﺮُﺏَ och uttalas qaruba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet qaruba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komma närmare, vara nära

Böjningsformer av komma närmare, vara nära

dåtid
nutid
han
qaruba
ﻗَﺮُﺏَ
han - dåtid
yaqrubu
ﻳَﻘﺮُﺏُ
han - nutid
hon
qarubat
ﻗَﺮُﺑَﺖ
hon - dåtid
taqrubu
ﺗَﻘﺮُﺏُ
hon - nutid
jag
qarubtu
ﻗَﺮُﺑﺖُ
jag - dåtid
'aqrubu
ﺃَﻗﺮُﺏُ
jag - nutid