Arabiska för bli svår, vara svår

Sa3uba
ﺻَﻌُﺐَ
bli svår, vara svår – dåtid han
yaS3ubu
ﻳَﺼﻌُﺐُ
bli svår, vara svår – nutid han

Det arabiska verbet för att bli svår, vara svår skrivs ﺻَﻌُﺐَ och uttalas Sa3uba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻌُﺐُ och uttalas yaS3ubu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli svår, vara svår består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli svår, vara svår

Alla bokstäver i bli svår, vara svår

ﺻَﻌُﺐَ
ﺻـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bli svår, vara svår består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻌُﺐَ och uttalas Sa3uba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli svår, vara svår

fa3ula blir Sa3uba

Vi har sett att det arabiska ordet för bli svår, vara svår skrivs ﺻَﻌُﺐَ och uttalas Sa3uba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är S, 3 och b, blir ordet Sa3uba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli svår, vara svår

Böjningsformer av bli svår, vara svår

dåtid
nutid
han
Sa3uba
ﺻَﻌُﺐَ
han - dåtid
yaS3ubu
ﻳَﺼﻌُﺐُ
han - nutid
hon
Sa3ubat
ﺻَﻌُﺒَﺖ
hon - dåtid
taS3ubu
ﺗَﺼﻌُﺐُ
hon - nutid
jag
Sa3ubtu
ﺻَﻌُﺒﺖُ
jag - dåtid
'aS3ubu
ﺃَﺻﻌُﺐُ
jag - nutid