Arabiska för skämmas, vara blyg

khajila
ﺧَﺠِﻞَ
skämmas, vara blyg – dåtid han
yakhjalu
ﻳَﺨﺠَﻞُ
skämmas, vara blyg – nutid han

Det arabiska verbet för att skämmas, vara blyg skrivs ﺧَﺠِﻞَ och uttalas khajila i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺠَﻞُ och uttalas yakhjalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skämmas, vara blyg består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skämmas, vara blyg

Alla bokstäver i skämmas, vara blyg

ﺧَﺠِﻞَ
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skämmas, vara blyg består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺠِﻞَ och uttalas khajila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av skämmas, vara blyg

dåtid
nutid
han
khajila
ﺧَﺠِﻞَ
han - dåtid
yakhjalu
ﻳَﺨﺠَﻞُ
han - nutid
hon
khajilat
ﺧَﺠِﻠَﺖ
hon - dåtid
takhjalu
ﺗَﺨﺠَﻞُ
hon - nutid
jag
khajiltu
ﺧَﺠِﻠﺖُ
jag - dåtid
'akhjalu
ﺃَﺧﺠَﻞُ
jag - nutid