Arabiska för höra

sami3a
ﺳَﻤِﻊَ
höra – dåtid han
yasma3u
ﻳَﺴﻤَﻊُ
höra – nutid han

Det arabiska verbet för att höra skrivs ﺳَﻤِﻊَ och uttalas sami3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻤَﻊُ och uttalas yasma3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet höra

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höra består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höra

Alla bokstäver i höra

ﺳَﻤِﻊَ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
sin
s
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för höra består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻤِﻊَ och uttalas sami3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för höra

fa3ila blir sami3a

Vi har sett att det arabiska ordet för höra skrivs ﺳَﻤِﻊَ och uttalas sami3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är s, m och 3, blir ordet sami3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som höra

Böjningsformer av höra

dåtid
nutid
han
sami3a
ﺳَﻤِﻊَ
han - dåtid
yasma3u
ﻳَﺴﻤَﻊُ
han - nutid
hon
sami3at
ﺳَﻤِﻌَﺖ
hon - dåtid
tasma3u
ﺗَﺴﻤَﻊُ
hon - nutid
jag
sami3tu
ﺳَﻤِﻌﺖُ
jag - dåtid
'asma3u
ﺃَﺳﻤَﻊُ
jag - nutid