Arabiska för fyrhörning, kvadrering

tarbii3
ﺗَﺮﺑِﻴﻊ
fyrhörning, kvadrering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fyrhörning, kvadrering uttalas tarbii3 och skrivs ﺗَﺮﺑِﻴﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fyrhörning, kvadrering består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fyrhörning, kvadrering

Alla bokstäver i fyrhörning, kvadrering

ﺗَﺮﺑِﻴﻊ
ﺗـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
ra
r
beh
b
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för fyrhörning, kvadrering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺮﺑِﻴﻊ och uttalas tarbii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fyrhörning, kvadrering

taf3iil blir tarbii3

Vi har sett att det arabiska ordet för fyrhörning, kvadrering skrivs ﺗَﺮﺑِﻴﻊ och uttalas tarbii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är r, b och 3, blir ordet tarbii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fyrhörning, kvadrering