Arabiska för 4

'arba3
ﺃَﺭﺑَﻊ
4 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 4 uttalas 'arba3 och skrivs ﺃَﺭﺑَﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 4 består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 4

Alla bokstäver i 4

ﺃَﺭﺑَﻊ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
ra
r
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för 4 består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﺑَﻊ och uttalas 'arba3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver