Arabiska för fyrkant

murabba3
ﻣُﺮَﺑَّﻊ
fyrkant – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fyrkant uttalas murabba3 och skrivs ﻣُﺮَﺑَّﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fyrkant i:

murabba3aat
ﻣُﺮَﺑَّﻌَﺎﺕ
fyrkant – maskulinum plural
Kategori: geometri
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet fyrkant

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fyrkant består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fyrkant

Alla bokstäver i fyrkant

ﻣُﺮَﺑَّﻊ
ﻣـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ra
r
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för fyrkant består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﺑَّﻊ och uttalas murabba3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fyrkant

mufa33al blir murabba3

Vi har sett att det arabiska ordet för fyrkant skrivs ﻣُﺮَﺑَّﻊ och uttalas murabba3. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är r, b och 3, blir ordet murabba3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fyrkant