Arabiska för tala till

khaaTaba
ﺧَﺎﻃَﺐَ
tala till – dåtid han
yukhaaTibu
ﻳُﺨَﺎﻃِﺐُ
tala till – nutid han

Det arabiska verbet för att tala till skrivs ﺧَﺎﻃَﺐَ och uttalas khaaTaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺎﻃِﺐُ och uttalas yukhaaTibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tala till består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tala till

Alla bokstäver i tala till

ﺧَﺎﻃَﺐَ
ﺧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kha
kh
alef
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för tala till består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻃَﺐَ och uttalas khaaTaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av tala till

dåtid
nutid
han
khaaTaba
ﺧَﺎﻃَﺐَ
han - dåtid
yukhaaTibu
ﻳُﺨَﺎﻃِﺐُ
han - nutid
hon
khaaTabat
ﺧَﺎﻃَﺒَﺖ
hon - dåtid
tukhaaTibu
ﺗُﺨَﺎﻃِﺐُ
hon - nutid
jag
khaaTabtu
ﺧَﺎﻃَﺒﺖُ
jag - dåtid
'ukhaaTibu
ﺃُﺧَﺎﻃِﺐُ
jag - nutid