Arabiska för konversera

takhaaTaba
ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ
konversera – dåtid han
yatakhaaTabu
ﻳَﺘَﺨَﺎﻃَﺐُ
konversera – nutid han

Det arabiska verbet för att konversera skrivs ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ och uttalas takhaaTaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺨَﺎﻃَﺐُ och uttalas yatakhaaTabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konversera består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konversera

Alla bokstäver i konversera

ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
kha
kh
alef
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för konversera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ och uttalas takhaaTaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av konversera

dåtid
nutid
han
takhaaTaba
ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ
han - dåtid
yatakhaaTabu
ﻳَﺘَﺨَﺎﻃَﺐُ
han - nutid
hon
takhaaTabat
ﺗَﺨَﺎﻃَﺒَﺖ
hon - dåtid
tatakhaaTabu
ﺗَﺘَﺨَﺎﻃَﺐُ
hon - nutid
jag
takhaaTabtu
ﺗَﺨَﺎﻃَﺒﺖُ
jag - dåtid
'atakhaaTabu
ﺃَﺗَﺨَﺎﻃَﺐُ
jag - nutid